woensdag 29 februari 2012

WO: zeeklassen: Vissen

De vissen raken op
Het schip de Stad Amsterdam heeft acht maanden lang een bijzondere reis gemaakt. Dit was dezelfde reis als Charles Darwin lang geleden ook maakte. In die tijd was de zee nog erg visrijk, maar dat is tegenwoordig niet meer overal ter wereld hetzelfde.


De zee is van de vissen
Een vis hoort in het water. Sommige vissen leven in zoet water, zoals de karper of de snoek. Andere houden juist van zout water uit de zee, zoals haring, garnalen en haaien.


Kleine diertjes en plantjes in de zee
Walvissen en andere zeedieren zijn er gek op: plankton. Het is eigenlijk niet meer dan allerlei kleine diertjes en plantjes. Maar plankton is wel heel belangrijk.


Spookkreeftjes bestaan echt
In zee leven grote aantallen kleine planktondiertjes. Ze zijn vaak goed gecamoufleerd omdat ze bijna helemaal doorzichtig zijn. Planktondiertjes eten nog kleinere planktonplantjes. Die vormen het begin van de voedselketen in zee. Veel vissen leven van plankton.


De rog
De rog zweeft haast door de zee. Sommige roggen kunnen wel 7 meter breed worden! Een bijzondere vis dus.


Een weekdier met 8 armen
De octopus behoort tot de inktvisachtigen. Een octopus is geen vis, maar een weekdier. Met zijn 8 armen en geheime wapen struint hij over de bodem van de zee.


Verstoppertje spelen in het dierenrijk
Een zeekat is een inktvissoort, die in de Noordzee voorkomt. De huid van de zeekat kan van kleur veranderen. Daardoor kan het dier zich camoufleren of juist erg opvallen. Als er gevaar dreigt, spuit de zeekat een wolk donkere kleurstof in het water. Vijanden zien dan niet waar hun prooi is gebleven.


Een zeekat vangt geen muisjes
De zeekat is een inktvissoort, die in de Noordzee voorkomt. Hij heeft 8 korte en 2 lange vangarmen. Op de armen zitten rijen zuignapjes. De lange vangarmen kunnen bliksemsnel worden gestrekt om een prooidier te pakken. Zeekatten hebben geen tanden, maar iets wat op een snavel lijkt.


Een van de oudste diersoorten op aarde
Het schip de Stad Amsterdam heeft acht maanden lang een bijzondere reis gemaakt. Dit was dezelfde reis als Charles Darwin lang geleden maakte met zijn schip de Beagle. Een wetenschapper ontmoet onder water een van de oudste diersoorten op aarde. De zeeschildpad!


dinsdag 28 februari 2012

WO: Zeeklassen: Zee

Waarom is zeewater zout?
Je zou het niet zeggen, maar dat de zee zout is, hebben we te danken aan het water uit rivieren. Dat rivierwater mag je dan ook eigenlijk niet zoet noemen.


Zout uit de zee
Eeuwenlang was zout een kostbaar product. Het werd uit verre warme landen gehaald, zoals Bonaire. Daar kun je gewoon wachten tot het zeewater verdampt is en het zout overblijft.


Zeestromen en wind


Hoe stromen de zeeën op aarde?
Ruim tweederde van het aardoppervlak bestaat uit water. Al dat water beslaat een enorm en dynamisch oppervlak

maandag 27 februari 2012

WO: Zeeklassen: Zand

Duinen beschermen ons land tegen de zee. Ze zijn ontstaan onder invloed van zee, wind en begroeiing. Hoe dit precies in zijn werk is gegaan, zie je in deze clip.


Zand bestaat korter dan andere delfstoffen zoals aardolie of aardgas, namelijk nog 'maar' 2 miljoen jaar. Elke zandkorrel is eigenlijk een steen die afgeschuurd en vermalen is.


Op de duinen groeit helmgras. De lange wortels van dit helmgras zorgen ervoor dat het zand niet weggeblazen wordt. Kijk maar eens naar dit proefje...


Een dagje zonnen is heerlijk. Maar soms kan je in de problemen komen op het strand. Om ervoor te zorgen dat jij niet in de problemen komt, heeft de reddingsbrigade nog wel wat tips voor je.


Een zandkasteel op het strand


Op de bodem van de zee wonen allerlei zeediertjes. Als het eb is kun je goed zien wat daar allemaal leeft!
zondag 26 februari 2012

Klimaat


De dampkring


Luchtstromen op aarde


Zeestromen en wind


Zomer in Australië
Het schip de Stad Amsterdam heeft acht maanden lang een bijzondere reis gemaakt. Dit was dezelfde reis als Charles Darwin lang geleden maakte met zijn schip de Beagle. Wanneer het schip aan de andere kant van de aarde komt, is duidelijk dat de periodes zomer en winter daar omgekeerd zijn met de seizoenen die wij in Nederland kennen.

Romeinse Cijfers

UITLEG

OMZETTEN
VERBINDEN

maandag 20 februari 2012

Begrafenis Bart De Munter

Beste meisjes van de vijfde klas.
Jullie waren de eerste klas van juf Marieke. Dit zorgt voor een speciale band.

Ziehier het rouwkaartje van Bart, de broer van juf Marieke.

Hiermee heb je al de gegevens om als je dit wenst naar de mis te komen of een kaartje te sturen.
Dit is vrijblijvend! (niets moet)
zondag 12 februari 2012

VGC speelpleinen 2012


VGC speelpleinen 2012: nieuw inschrijfsysteem
Zoals elk jaar kunnen ook dit jaar kinderen van 3 tot 12 jaar tijdens de paasvakantie naar hartenlust spelen op de VGC-speelpleinen. Dit jaar wijzigt het inschrijfsysteem: er zijn aparte inschrijvingen per speelpleinperiode (paas-, zomer- en kerstvakantie). Het nieuwe systeem in een notendop:
  • De ouderbrochure bevat een inlichtingenfiche en een medische fiche. De ouders moeten beide fiches invullen en met schoolstempel aan de VGC bezorgen. De twee fiches zijn vereist om te kunnen inschrijven.
  • Inschrijven kan drie keer per jaar met de inschrijffiche. Op die fiche kunnen ouders aanduiden op welke dagen hun kind zal deelnemen tijdens de eerstvolgende speelpleinperiode. Als er plaats is op het gekozen speelplein, ontvangen ze een bevestigingsmail met het te betalen bedrag.
  • De betaling moet gebeuren binnen de twee weken voor de start van de aangeduide speelpleinperiode.
Inschrijven voor de paasvakantiespeelpleinen kan vanaf 1 maart.
De brochure 'VGC-speelpleinen 2012' (met inlichtingenfiche en medische fiche) en de inschrijffiche kunnen ouders nu al downloaden via de websitespeelpleinen.vgc.be; in de eerste helft van maart krijgen basisscholen papieren brochures en inschrijffiches om door te geven aan ouders.
Meer info? speelpleinen.vgc.bespeelpleinen@vgc.be of 02 563 05 80

Het kompas

Een magnetisch gemaakte naald wijst altijd naar het noorden.


X-treem: Hoe maak ik een kompas met behulp van water?
http://www.ketnet.be/node/288053/287682

Een goede oriëntatie is essentieel voor elke wandelaar. Wie een kaart kan lezen en weet hoe een kompas werkt, geniet van meer vrijheid, want hij weet te allen tijde waar hij zich bevindt.


Elektromagnetisme
Elektriciteit: we kunnen niet zonder. Maar wat heeft elektriciteit eigenlijk met magnetisme te maken?


Metaal magnetisch maken met elektriciteit
Stroom zorgt voor aantrekkingskracht!


Prikkels!
Deze expo van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen laat je toe je zintuigen met die van dieren te vergelijken.
Maak een kompas om de weg terug te vinden, net zoals dieren dat doen.
http://prikkels.natuurwetenschappen.be

donderdag 2 februari 2012

Maria Lichtmis - Pannenkoekentijd!

Maria Lichtmis
Vandaag is het 2 februari.
Dit is wel geteld 40 dagen na de geboorte van Jezus.
Oudsher was het de traditie om 40 dagen na de geboorte van een kind zich te zuiveren in een Hebreeuwse tempel. Dit gebeurde door een schaap of een duif te schenken aan de rabbi.
Volgens de Hebreeuwse wet moest Maria, net als elke andere joodse vrouw, zichzelf zuiveren in de tempel.
Maria stelde ook haar kind voor aan de rabbi.
Jozef en Maria ontmoette bij de tempel de oude Simon en de zieneres Anna die Jezus herkende als de "Verlosser".
Maria Lichtmis herdenkt die rituele zuivering en de erkenning van Jezus als de Messias door Jozef en Maria.


Imbolc
Februari is ook de maand waar de winter zal stoppen en de lente zal beginnen. Dit was voor de boeren zeer belangrijk.
"Imbolc" is het Keltische feest van de lente. Soms wordt Imbolc vertaalt als in de buik. De buik van Moeder Aarde bolt en vanbinnen schopt het nieuwe leven tegen de wand. Imbolc is de tijd van de rituele zuivering. We nemen stilaan afscheid van de winter en bereiden ons voor op een nieuw groen jaar.
Vooraleer de boeren gingen ploegen, werd een beeld van de Godin op een ossenkar rond de akkers gereden. Zo werden de akkers gezuiverd voordat ze nieuwe vruchten zouden dragen. De christenen zouden later beelden van Maria rond de velden dragen.


Waarom die pannenkoeken?
Het nieuwe werkjaar van de boeren begint in februari. En dit moet gevierd worden! Waarom dan niet met pannenkoeken voor iedereen? FEEST!

Vandaag gebruiken wij het recept van chefkok Jeroen MEUS.