maandag 13 december 2010

Kindergemeenteraad: bezoek aan het gemeentehuis

Vrijdag werden we op het gemmentehuis verwacht n.a.v. het project: een kindergemeenteraad. De vijfdeklassers zouden dit moeten realiseren.


We werden opgewacht door Peter Decabooter schepen van Sint-Agatha-Berchem. Hij nam ons mee naar de raadzaal waar we mochten plaats nemen.

Daar legde hij ons uit wat democratie betekende en dat we 2 meisjes van onze klas zouden moeten kiezen om in deze gemeenteraad te zetelen.

Vervolgens kregen we een rondleiding langsheen de verschillende diensten in het gemeentehuis. Bij elke dienst kregen we van de ambtenaren uitleg over wat er in die dienst gedaan werd.

Zo kwamen we bij de dienst bevolking, vreemdelingenzaken, burgerlijke stand, milieu tot zelfs in het kantoor van de burgemeester, die jammer genoeg niet aanwezig was.

Na deze rondleiding werden we getrakteerd op een frisdrank. Het is een fijn initiatief om zo de kinderen meer te betrekken bij de gemeentezaken.

Juf Corry, 8 jaar toffe samenwerking!

Donderdag kwam agente Corry voor de tweede maal in onze klas. Deze keer ging de les over de verkeersborden en vooral over de voorrang van rechts.


Dat dit geen gemakkelijke materie is weten we al lang. Maar ze legde het zo goed uit dat we het allemaal snapten.

Omdat het de laatste les was met juf Agnes had Corry er een speciale les van gemaakt. Er werd een quiz gespeeld met vraagjes over de verkeersborden en de voorrangsregel en het groepje dat de minste fouten had verdiende telkens een gouden munt.

Op het einde van de quiz kreeg iedereen zo'n munt wat iedereen had goed gespeeld. Deze werd natuurlijk met veel smaak opgegeten.

Corry had ook nog een cadeautje bij, een sleutelhanger en een potlood voor de meisjes. Voor juf Agnes was het een prachtige balpen.

Dank je wel Corry voor deze acht jaar toffe samenwerking.

zondag 5 december 2010

Het Neerhof te Dilbeek

Op een winterse dinsdag ( 30 november ) gingen een dagje van het boerenleven proeven.
Om 9 uur stonden onze vier chauffeurs klaar om ons door de sneeuw naar Dilbeek te voeren. Hiervoor onze hartelijke dank.
Daar aangekomen werden de meisjes in 3 groepen verdeeld. Iedere groep moest een taak op zich nemen. De koeien, de varkens, de geiten, de schapen, de geiten, de konijnen en de duiven moesten verzorgd worden.
De stallen werden uitgemest, aan de dieren werd er eten gegeven, nieuw en vers stro werd gespreid en die allemaal met veel enthousiasme en plezier. Terwijl werd ook hun woordenschat verruimd met woorden zoals : riek, schop, kruiwagen, hooi, stro,bieten,... Na het vele werk kregen de meisjes grote honger en ook wel kou. De tafel werd gedekt en onze koks serveerden pita met kool en looksaus of ketchup en als dessert yoghurt. En of er gegeten werd, zoiets lekkers hadden ze naar eigen zeggen nog nooit gegeten.
In de namiddag gingen we naar een grote zolder waar we leerden weven, wol kammen en vilten. We maakten een mooie balpen die we de volgende dag in de klas al gebruikten.
De dag was veel te vlug voorbij en we namen met tegenzin afscheid.
Het was een dag die we nooit meer zullen vergeten.