dinsdag 9 augustus 2011

Frans: Oefeningen op de computer


De leerlingen oefenen de leerstof die wordt behandeld in de leerlingenboeken extra in door te werken met dit programma.
Dit gebeurt via een waaier aan oefeningen. Bijvoorbeeld:
  • Meerkeuzevragen bij geluidsfragmenten
  • De leerlingen slepen woordjes op de juiste plaats in de zin
  • Woorden worden ingeoefend door ze bij de juiste afbeelding te plaatsen
  • Kruiswoordraadsels
Dit alles zorgt ervoor dat de leerlingen niet alleen met de leerstof aan de slag gaan, maar dat ze ook hun computervaardigheden verbeteren.

DOWNLOADEN: