maandag 13 december 2010

Kindergemeenteraad: bezoek aan het gemeentehuis

Vrijdag werden we op het gemmentehuis verwacht n.a.v. het project: een kindergemeenteraad. De vijfdeklassers zouden dit moeten realiseren.


We werden opgewacht door Peter Decabooter schepen van Sint-Agatha-Berchem. Hij nam ons mee naar de raadzaal waar we mochten plaats nemen.

Daar legde hij ons uit wat democratie betekende en dat we 2 meisjes van onze klas zouden moeten kiezen om in deze gemeenteraad te zetelen.

Vervolgens kregen we een rondleiding langsheen de verschillende diensten in het gemeentehuis. Bij elke dienst kregen we van de ambtenaren uitleg over wat er in die dienst gedaan werd.

Zo kwamen we bij de dienst bevolking, vreemdelingenzaken, burgerlijke stand, milieu tot zelfs in het kantoor van de burgemeester, die jammer genoeg niet aanwezig was.

Na deze rondleiding werden we getrakteerd op een frisdrank. Het is een fijn initiatief om zo de kinderen meer te betrekken bij de gemeentezaken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten